28. tammikuuta 2019

ARKKITEHTIYRITYS JA LOGOArkkitehti yrityksen logo

Yllä olevaan Pinterest- tauluun olen etsinyt esimerkkejä, arkkitehtuuriin suuntautuvien yrityksien logoja. Yhtäläisyyksiä löytyy paljon, mutta myös poikkeuksia. Arkkitehti toimistojen logot ja logon typografia on stabiili, selkeässä linjassa ja horjumaton. Eli selkeä viesti yrityksestä, millaisia taloja suunnitellaan?

Logon värimaailma

Monet logot toimivat musta valkoisina, riippuen kuitenkin kontekstista (värejä on käytetty.) Usein vastaan tulleet värit ovat puhtaita kuten sininen, punainen ja keltainen. Värimaailma on tärkeä osa yrityksen visuaalisessa ilmeessä. Huomioon pantavaa on, että väri toimii yhteen niin sähköisessä ympäristössä, kuin esimerkiksi printattuna paperille. Punainen on ehkä käytetyin väri, mitä on vastaan tullut. Uskoisin että punaisella halutaan viestiä kodin tuomaa lämpöä.

Logon koko

Logon täytyy olla yksinkertainen ja tunnistettavissa, niin pienenä kuin isona esitettäessä, eli skaalautuva. Yrityksen logoja voi esiintyä esimerkiksi asiakirjoissa, käyntikorteissa ja sähköpostissa.  


 


     


21. tammikuuta 2019

VISUALISTIN OPISKELUVIIKKO 2- 2019

Info

Eli projektina tuottaa visuaalinen ilme Someron Syke Ry:lle 90-vuotisjuhlaan vuodelle 2020. Someron Syke Ry on kaikenikäisille liikuntatunteja tarjoava seura. Päätimme ryhmän kesken että jokainen tuottaa oman tapahtumajulisteen. Valitsemme parhaasta julisteesta jalostettavaksi kutsukortit, käsiohjelmapohjan ja mainokset.  

Ideointi

Ajatuksena käyttää vuosikymmeniä mainoksessa, sekä puoliksi värjätty paperi. 


Illustrator

Päätin tuoda Someron Syke Ry:n original logon mainokseen, sillä se toimii hyvin tunnisteena yhdistykselle.

Ehdotus nro. 1, tässä ympyrät leikkaavat paperin vaihtaen väriä.  


Ehdotus nro. 2, jossa hain samaa värimaailmaa. Typografia on sama infotekstissä ja otsikossa, kuin nro. 1. Ajatuksia taustalla on näyttämön esiriput.  

Lisäksi

Aloitimme perjantaina työstämään seuraavaa asiakasprojektia, jossa myös toteutamme visuaalisen ilmeen. Arkkitehtuuriin suuntautuva yritys on aloittava, joten lähdimme liikkeelle logon suunnittelusta.
14. tammikuuta 2019

VISUALISTIN OPISKELUVIIKKO 1- 2019

asiakkaan hankinta
-hyödynnä some
-omat linkit

ideointi
-luonnostele paljon (paskat alta pois)
-valitse jalostettavat
-anna aikaa

Visuaalinen ilme
-yhtenäinen esim. typografia, kuvitus (kaikki eri työt esim julisteet, kortit tunnistettavissa)

graafinen suunnittelu
-tekniikoita  (revi, leikkaa, pienennä, suurenna, venytä, yhdistä, lisää, vähennä)

LOGON KOKO + TALLENNUSMUODOT

Logon koko

Logon koon määrittelee käyttötarkoitus, eli tämä on asiakkaan kanssa sovittava asia, missä logoa halutaan käyttää. Usein tuotteen/yrityksen logo näkyy joka puolella, joten sen täytyy olla tunnistettavissa niin pienenä kuin isona (eli oltava skaalautuva.) Käyntikortissa logo on usein huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi julisteessa. 

Logon tallennusmuodot

Logon tallennusmuodon määrittää myös sen käyttötarkoitus, eli usein moneen käyttöön.  Riippuen käytetäänkö logoa sähköisessä ympäristössä vai painettuna, vaikuttaa se tallennusmuotoon (muista julkaisu- ja painovalmistiedosto.). Molemmissa on kuitenkin yksi yhteinen tallennusmuoto .ai, jota voi halutessaan myöhemmin muokata. 
Itselle ja muille projektissa toimiville kannattaa helpottaa oikeiden materiaalien löytymistä, tekemällä kansioita. Esimerkki: projektina tehdä yritykselle logo. Tee kansio logo, jonka sisälle tallennat kansioita käyttötarkoituksiin kuten käyntikortti, mainos ja instagram...    

  

JULKAISU- JA PAINOVALMISTIEDOSTO

Julkaisuvalmistiedosto on tuotettu sähköiseen ympäristöön, esimerkiksi nettisivut, instagram, facebook, sähköposti ja pinterest.

Painovalmistiedosto on jotain konkreettista, joka usein kulkee painotalon kautta käyttäjälle. Esimerkiksi kirjat, esitteet, juliste, teippaus, brodeeraus ja käyntikortit.

Väriavaruus


Väriavaruus on erittäin tärkeä molempia tiedostoja tehtäessä, sillä ilman oikeaa väriavaruutta työt voivat olla pilalla. Väriavaruus joita julkaisu- ja painovalmiissatiedostoissa käytetään ovat RGB ja CMYK.

↳RGB väriavaruutta käytetään julkaisuvalmiissa tiedostossa, eli sähköisessä ympäristössä. Lyhenne RGP koostuvat sanoista red, green ja blue.

↳CMYK väriavaruutta käytetään painovalmiiden tiedostojen tuottamisessa. Esimerkiksi sanomalehdet ja julisteet. CMYK lyhenne koostuu sanoista syaani, magenta, keltainen ja musta. Musta on avainväri.

Tiedoston tallentaminen/nimeäminen


Molemmissa tiedostoissa on tärkeä käyttää tallennus muotoa .ai, sillä se on tallennettu muoto jota voi myöhemmin halutessaan muokata. Nimeämisessä täytyy olla tarkat tiedot siitä, mitä tiedosto sisältää.

↳Julkaisuvalmistiedosto tallennetaan tietysti edellä mainittuun .ai muotoon. Muita mahdollisia tallennusmuotoja löytyy monia, esimerkiksi jbg, png, swg ja gif. Näistä valittaessa täytyy aina tietää, missä yhteydessä tiedostoa käytetään. Nimetessä julkaisuvalmista tiedostoa käytetään lyhennettä px; joka tarkoittaa pikseleitä. Kuva sisältää laajemmin värejä ja on tarkempi, mitä enemmän se sisältää pixeleitä. 

↳Painovalmistiedosto tallennetaan muotoon .ai ja pdf. Tiedoston nimeämisessä käytetään mittayksikkönä aina millimetrejä.
Esimerkki:
sskky_sote_teippi_bleed_3mm_w1700mm_h200mm.ai.pdf

Esimerkissä näkyy tallennus muoto koulumme sosiaali- ja terveysalan kerroksen teippauksesta. Teipin koko näkyy siis millimetreinä, niiden edessä oleva w tarkoittaa leveyttä ja h korkeutta. Painovalmiissatiedostossa myös värin ylivuotoalue (bleed) tulee olla nähtävissä, usein bleed on noin 3-5mm. 

12. tammikuuta 2019

ITSENÄISEN TYÖN TEHTÄVÄ

Tehtävänä oli lukea 5-luku, kirjasta Oppimisen vallankumous. Kirjoittajina ovat Gordon Dryden ja Jeanette Vos. Täytyy selvittää mitä muuta kirja pitää sisällään. Ainakin lukemani viides luku oli mielenkiintoinen ja sai lukemaan aiheesta/aiheen vierestä lisätietoa internetistä.

Millaisia ajatuksia teksti herätti?

Avoimuutta kaikkea maailmassa ympärillä olevaa kohtaan. Sillä tekstissä kerrottiin kaiken uuden olevan vanhojen tietojen/komponenttien eli jo olemassa olevien yhdistelmiä.

Mikä tuttua?

Tuttua oli ainakin luovan ideointi prosessin tapahtuvan tiedostamattomasti ja tiedostetusti. Sekä asiaa/ongelmaa ratkaistaessa on hyvä ajatella mahdollisimman monelta kannalta eli pyrkiä boxin ulkopuolelle.

Mikä uutta?

 Tekstissä oli paljon uutta tietoa. Päällimmäisenä ehkä juuri uuden olevan vanhan yhdistämistä. Myös SKY JUMP-muistisääntö (eli SCAMPER) ideoiden kehittämistä varten on uusi ja teki vaikutuksen.

Kuinka kehitän omaa työskentelyä?

Ajattelin kehittää omaa työskentelyä tekstin ensimmäisellä sivulla olevilla neuvoilla, kuten:
1. Määritä ongelma.
2. Määritä/visualisoi ihanteellinen ratkaisu
3. Kokoa asiaan liittyvät tiedot, sekä yleiset että erityiset.
4. Riko kaavat.
5. Ylitä oman alasi rajat.
6. Kokeile uusia yhdistelmiä.
7. Käytä kaikkia aistejasi.
8. Unohda ongelma joksikin aikaa.
9. Rentoudu.
10. Nuku yön yli.

Hyvä muistaa myös SKY JUMP-muistisääntö, miksi ei myös kokeilla improvisointia osana työskentelyä?

11. tammikuuta 2019

7, 8 JA 9 TYÖHARJOITTELUVIIKKO

Viimeiset viikot työharjoittelussa vierähti joulusesongin pyörteessä. Asiakkaita tuli ja meni tavallista enemmän, mutta hauskaa oli! Joulun alla storella oli järjestetty glögi/pipari tarjoilu sekä sai tehdä omanlaisia tote bagejä.
Työharjoittelussa opin paljon myymälätyöskentelystä esimerkiksi viikkaus, hälytys ja kassatyöskentely. Vuorovaikutuksessa tapahtuva myyntitaito kehittyi ja ajan kuluessa helpottui tuotteiden tullessa tutuksi.