28. helmikuuta 2019

DOKUMENTTIPOHJA

Dokumenttipohjien luonnostelu


Asiakkaamme on projektin yhteydessä tilannut meiltä toteutettavaksi A4 ja A3 kokoiset dokumenttipohjat. Dokumenttipohja sisältää usein informaatiota yhteystiedoin varusteltuna. Yhtenäisen visuaalisen ilmeen luomiseksi otin asiakkaalla hyväksytystä käyntikortista osia dokumenttipohjiin. Esimerkiksi yhtenäistä käyntikorttiin on yhteystietojen ikonit. Ikonit tässä tapauksessa ovat graafisesti toteutetut kuvat kännykästä ja kirje joka viittaa sähköpostiin.  

Kuvassa käsintehtyjä luonnoksia A4 ja A3 papereille. Tällä tavoin nopeasti huomasin miten logoa ja yhteystietoja olisi helppo asetella.  

Dokumenttipohjat illustratorilla


Luonnostelun jälkeen tein dokumenttipohjat illustratorilla. Ryhmässä pohdimme ja päätimme jokaiselta yhden dokumenttipohja parin, jonka lähetimme asiakkaalle ehdotuksena. 

Tässä illustratorilla tehdyt dokumenttipohjat. Nämä neljä on tehty ensimmäisen kuvan luonnosten pohjalta.  

27. helmikuuta 2019

TYPOGRAFIA OSA 2

Tehtävä


Tehtävän antona saimme luettavaksi kaksi osaa Markus Itkosen kirjasta Typografian käsikirja. Kirjan mainitsin edellisessä typografia postauksessani. Typografian käsikirjaa silmäilin jo aikaisemmin perehdyttyäni typografiaan. Tämä tehtävä on kuitenkin erinomaista syventymistä aiheeseen.  


Kirjaisintyypit

Tekstien ensimmäinen osa käy läpi laaja alaisesti kirjaisintyypit. Kirjaisintyyppejä ovat antiikva, groteski, egyptienne ja kalligrafiset. Antiikva on päätteellinen eli kirjain ikään kuin seisoo jalustan päällä. Groteski on päätteetön eli ei jalustaa, sekä kirjain on tasapaksu. Egyptienne on hyvin lähellä antiikvaa, eroavaisuuksia on tasapaksuus sekä suorakulmainen liitos jalustaan. Kalligrafiset fontit jäljittelevät käsin kirjoitettua tekstiä. 
  Kirjaisintyyppien kehitys on sidonnainen aikakauteen. Eri aikakausilla on ollut ominaista erilaiset suuntauket, joten kirjaimia on kehitetty sen myötä.  

Kuvaan tiivistin eri kirjaisintyyppejä, käytin jokaisen kirjaisintyyppiin suuntaavaa fonttia.  
 

Typografian sommittelu

Visuaalisen ilmeen rakentamisessa typografiset valinnat ovat yksi ehkä vaikein tehtävä. Typografian sommittelun voi jakaa neljään alueeseen. Alueet ovat kokokontrasti, muotokontrasti, vahvuuskontrasti ja värikontrasti. Typogarfiassa kontrastia tarvitaan asettamaan asiat haluttuihin suhteisiin, joka tuo kokonaiskuvaan rytmiä.

Kuvassa esimerkkejä kontrastin käytöstä typografiassa.
  

25. helmikuuta 2019

KÄYNTIKORTTI

Käyntikortin suunnittelu


Viikolla seitsemän suunnittelimme ryhmän kesken käyntikortteja asiakkaalle. Jokainen meistä työsti kolmen käyntikortin pohjat, joista äänestyksellä lähetimme kolme eniten ääniä saaneet vaihtoehdot asiakkaalle.

Kolme tekemääni käyntikortti vaihtoehtoa, joista valikoitui asiakkaalle lähetettäväksi ylin. Logot ja yhteystiedot ovat toistaiseksi salassa pidettävää tietoa.

Värivalinta käyntikorttiin


Yrityksen värimaailma koostuu kolmesta väristä. Käyntikorttiin valitsin niistä yhden eli keltaisen, koska se tuo raikkautta ja energiaa. 

Keltaisen cmyk ja rgb arvot.

Typografian valinta


Tekstiosuus käyntikorteissani koostuu kahdesta fontista. Käytin päätteellistä fonttia henkilön statuksen ja nimen esille tuomiseen, sillä se luo arvokkuutta. Muut yhteystiedot ovat päätteettömillä kirjaimilla, koska se on helppo lukuista ja modernia.


Kuvassa esittelen käytetyt fontit ja niiden suur- ja pienaakkoset.
  
  

8. helmikuuta 2019

TYPOGRAFIA

Osa kuluneesta viikosta kului typografiaa opiskellen. https://www.porvoo.fi/library/files/56ceefe1ed6b97c20e005fe9/Graafinen_ohjeistus_2.1.2012.pdf Linkistä löytyy Porvoon kaupungin graafinen ohjeistus, jossa sivuilla 6-8 näkyy miten typografian tulee olla esillä. Alla olevaan planssiin kokosin yleistä tietoa typografiasta pääpiirteittäin.


Tässä planssi typografiasta, johon on tiivistetty asian ydin. Tulostin ja teippasin paperin kapalevylle.


Kaksi loistavaa ja informatiivista kirjaa typografiasta. 

4. helmikuuta 2019

VÄRIMAAILMAN VALINTAA

Värien rajaamista ja kokeilua yhteensopivuudesta. Etsimme värejä tikkurilan värimaailma kirjoista. 

Alla linkki josta löytyy kirjojen värit sähköisessä muodossa.


Kokosimme asiakkaalle muutaman vaihtoehdon, joista hän hyväksyi tämän. Ohessa tarkat cmyk ja rgb arvot väreistä.  

ASIAKASPALVELU

Mitä on hyvä asiakaspalvelu?


Oma asenne

- hyvät käytöstavat
- kärsivällisyys
- ystävällisyys

Kunnioitus/luottamus

- pitää kiinni sovituista asioista
- kuuntelee asiakkaan toiveita
- ei turhia yhteydenottoja

Aikataulutus

- etukäteen sovitut deadlinet
- työvaiheet aikataulutettu
- poikkeamista neuvottelu

Yhteyden ylläpito

- hyvä kommunikointi
- nopea reagointi
- asiakkaan pitäminen ajantasalla
- valmistautuu tapaamisiin

Ammattimaisuus

- oikeakielisyys
- luonnokset numeroitu
- ammattisanaston käyttö
- keskitetty paikka jossa prosessi on näkyvissä
- asettaa kysymyksiä asiakkaalle

Luvattu lopputulos

- viimeistelty lopputulos
- odotusten ylittäminen